Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật

Hang Vạn Phật, địa danh vô cùng kì bí, chứa nhiều vật phẩm quý giá, nhưng nhiều cạm bẫy. Tuy nguy hiểm như vậy, nhưng anh hùng hảo hán khắp nơi vẫn đổ về nơi đây để săn tìm kho báu. Nếu có duyên thì ắt nhận được bản vẽ có thể chế tạo vô số trang bị quý hiếm ( phụ bản sẽ được update trong lần bảo trì tới )

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 1 Phần thưởng hoạt động

Chiến thắng các đầu sỏ ở Hang Vạn Phật, nhận được nhiều loại vật phẩm giá trị

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 2 Đẳng cấp tham gia

Cấp yêu cầu: lv70 trở lên. Theo dạng đội

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 3 Thời gian hoạt động

Không giới hạn số lần vào

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 4 Tham gia Vĩnh Sinh Điện

Người chơi từ LV 70 trở lên, Động Thiên Thủy 3

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 5

Lối vào Hang Vạn Phật trên bản đồ

 Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 6

Chọn hình thức  đấu đội để vào phụ bản

Tại Hang Vạn Phật, người chơi phải vượt qua 3 Boss: Địa Ngục Đạo, Ma La Kim Cương, Vĩnh Sinh Đại Đế. Tiêu diệt boss nhận được rất nhiều kinh nghiệm và phần thưởng giá trị.

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 7

Có thể gọi Xung Xa hỗ trợ việc tham gia phụ bản

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 8

Xung Xa sẽ tự động đi theo để hỗ trợ

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 9 

Sau khi đối thoại với Lục Đạo Tiệp Dẫn Nhân boss đầu tiên sẽ xuất hiện

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 10

Địa Ngục Đạo

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 11

Ma La Kim Cương

Phụ bản 7x: Hang Vạn Phật - 12

Vĩnh Sinh Đại Đế

Bách Sự Thông

Fanpage: http://www.facebook.com/9kiem

Diễn đàn: http://forum.soha.vn/forums/575-Doc-Co-Cuu-Kiem.html

Thánh hỏa lệnh