Truy tìm Độc Cô Cửu Kiếm

alt

Quí nhân sĩ thân mến!

Giang hồ trương truyền, mỗi khi đánh boss trong các phụ bản sẽ xuất hiện những chữ vô cùng kì bí. Đem những chữ này đến gặp Lâm Tâm Ngữ (144, 182-tại môn phái), sẽ nhận được muôn vàn vật phẩm quý hiếm, nhân sĩ khắp nơi theo lời tương truyền đang tranh nhau truy lùng boss. Thời gian xuất hiện chữ kì bí rất ngắn, hãy lên đường chinh phục ngay hôm nay.

alt Đối tượng tham gia

Tất cả tài khoản Độc Cô Cửu Kiếm

alt Thời gian

Từ 09:00 ngày 12.01.2013 đến 09:00 ngày 22.01.2013

alt Nội dung

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành thu thập và đổi thưởng từ 05 chữ Độc - Cô - Cửu - Kiếm - OB sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống.

ChữBoss phụ bản 

alt alt

BOSS Động Vô Danh (tổ đội)

BOSS Miền Biên Ải (tổ đội)

BOSS Phân đài Lưu Kim Trại (tổ đội)

alt altBOSS Động Vô Danh (tổ đội)

BOSS Miền Biên Ải (tổ đội)

BOSS Phân đài Lưu Kim Trại (tổ đội)

alt

BOSS Phân đài Lưu Kim Trại (tổ đội) 

alt Phần thưởng

Phương pháp ghép chữPhần thưởng

alt alt

 - Lực đạo hoàn lv1 x1

- Nguyên khí hoàn lv1 x1

- Đơn dược thần bí lvl30 x1

alt alt - Đại lực thần đơn lv1 x2 

- Đơn dược thần bí lv30 x1

- Tinh tiến đơn lvl1 x1

alt alt alt alt - Ngọc cường hóa lv1~30 x1

- Tàng bảo đồ x2 

- Tinh tiến đơn lvl2 x1 

- Tinh thiết x2

alt alt alt alt alt

 - Tàng bảo đồ x3

- Ngọc cường hóa lv1~30 x3

- Ngọc cường hóa lvl40~ x1

- Băng trùy x3

- Đơn dược thần bí lv30 x2

 alt

Lâm Tâm Ngữ (144, 182-tại môn phái)

Lưu ý:

Tất cả vật phẩm nhận được sau khi đổi từ đạo cụ sự kiện đều ở trạng thái khóa (không thể giao dịch)

Bách Sự Thông

Fanpage: http://www.facebook.com/9kiem

Diễn đàn: http://forum.soha.vn/forums/575-Doc-Co-Cuu-Kiem.html

Fanpage: http://www.facebook.com/9kiem

Diễn đàn: http://forum.soha.vn/forums/575-Doc-Co-Cuu-Kiem.html

Thánh hỏa lệnh