Chuỗi sự kiện Open Beta

Chuỗi sự kiện Open Beta - 1

Quý nhân sĩ thân mến!

Độc Cô Cửu Kiếm kết thúc giai đoạn thử nghiệm Close Beta, nhận được sự yêu mến và quan tâm của quý nhân sĩ gần xa. Độc Cô Cửu Kiếm đã tiếp thu được rất nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn khi chính thức khai mạc Open Beta vào ngày 12/01/2013. Để chào đón Độc Cô Cửu Kiếm mở cửa Open Beta, Bách Sự Thông xin thông báo chuỗi sự kiện mới với nhiều phần quà hấp dẫn


{tab=TOP level} 

Chuỗi sự kiện Open Beta - 2 Đối tượng tham gia

Tất cả tài khoản Độc Cô Cửu Kiếm

Chuỗi sự kiện Open Beta - 3 Thời gian

Từ 09:00 ngày 12.01.2013 đến 09:00 ngày 19.01.2013

Chuỗi sự kiện Open Beta - 4 Nội dung

Người chơi nằm trong TOP cấp độ sẽ được BTC trao thưởng sau khi kết thúc sự kiện.

Chuỗi sự kiện Open Beta - 5 Phần thưởng

 Top  Phần thưởng
1 4,000 KNB + 200 Bạc 
2 2,000 KNB + 150 Bạc 
3 1,000 KNB +100 Bạc
4-6 300 KNB + 50 Bạc
7-10 200 KNB + 30 Bạc

{tab=TOP bang}

Chuỗi sự kiện Open Beta - 6 Đối tượng tham gia

Tất cả tài khoản Độc Cô Cửu Kiếm

Chuỗi sự kiện Open Beta - 7 Thời gian

Từ 09:00 ngày 12.01.2013 đến 09:00 ngày 19.01.2013

Chuỗi sự kiện Open Beta - 8 Nội dung

Để vinh danh Bang hội nằm trong TOP Thực lực sẽ được BTC trao trưởng sau khi kết thúc sự kiện.

Bang chủ - người đại diện nhận thưởng.

Chuỗi sự kiện Open Beta - 9 Phần thưởng

 Top   Phần thưởng
1 - 6,000 KNB

- 04 Tụ nghĩa lệnh (400 Bạc cống hiến bang)

- 04 Lệnh nghiên cứu (4000 điểm nghiên cứu bang) 

2 - 4,000 KNB

- 03 Tụ nghĩa lệnh (300 Bạc cống hiến bang)

- 03 Lệnh nghiên cứu (3000 điểm nghiên cứu bang)

3

- 2,000 KNB

- 02 Tụ nghĩa lệnh (200 Bạc cống hiến bang)

- 02 Lệnh nghiên cứu (2000 điểm nghiên cứu bang) 

4 - 1,000 KNB

- 01 Tụ nghĩa lệnh (100 Bạc cống hiến bang)

- 01 Lệnh nghiên cứu (1000 điểm nghiên cứu bang)

{tab=TOP hiệp sĩ}

Chuỗi sự kiện Open Beta - 10 Đối tượng tham gia

Tất cả tài khoản Độc Cô Cửu Kiếm

Chuỗi sự kiện Open Beta - 11 Thời gian

Từ 09:00 ngày 12.01.2013 đến 09:00 ngày 19.01.2013

Chuỗi sự kiện Open Beta - 12 Nội dung

Người chơi nằm trong TOP Hiệp sĩ sẽ được BTC trao thưởng sau khi kết thúc sự kiện.

Chuỗi sự kiện Open Beta - 13 Phần thưởng

 Top  Phần thưởng
1 2,000 KNB + 150 Bạc 
2 1,200 KNB + 100 Bạc
3 800 KNB + 75 Bạc
4-6 200 KNB + 30 Bạc
7-10 100 KNB + 20 Bạc

{tab=TOP ác nhân}

Chuỗi sự kiện Open Beta - 14 Đối tượng tham gia

Tất cả tài khoản Độc Cô Cửu Kiếm

Chuỗi sự kiện Open Beta - 15 Thời gian

Từ 09:00 ngày 12.01.2013 đến 09:00 ngày 19.01.2013

Chuỗi sự kiện Open Beta - 16 Nội dung

Người chơi nằm trong TOP Ác nhân sẽ được BTC trao thưởng sau khi kết thúc sự kiện.

Chuỗi sự kiện Open Beta - 17 Phần thưởng

 Top  Phần thưởng
1 2,000 KNB + 150 Bạc 
2 1,200 KNB + 100 Bạc
3 800 KNB + 75 Bạc
4-6 200 KNB + 30 Bạc
7-10 100 KNB + 20 Bạc

{/tabs}

Bách Sự Thông

Fanpage: http://www.facebook.com/9kiem

Diễn đàn: http://forum.soha.vn/forums/575-Doc-Co-Cuu-Kiem.html

Thánh hỏa lệnh