Để nạp KNB vào Độc Cô Cửu Kiếm, quý nhân sĩ vui lòng làm theo các hướng dẫn sau

Đăng nhập vào trang paymen theo link: http://cuukiem.soha.vn/payment

alt

Đăng nhập tên email và pass

Bấm "nạp thẻ" làm theo hướng dẫn để nạp scoin

alt

alt

Nạp thẻ theo hướng dẫn

Sau khi nạp scoin quý nhân sĩ quay trở lại trang payment, chọn máy chủ, số KNB cần nạp rồi bấm "Nạp KNB"

alt

Tiếp theo, đăng nhập vào game chọn nút đổi KNB, chọn tab KNB rồi nhập số KNB cần rút ra cho nhân vật đang chơi trong tổng số KNB của tài khoản

alt

alt

Kiểm tra lượng KNB nạp thành công bằng cách nhìn lên phía trên trên trái màn hình

Bách Sự Thông