Khai mở máy chủ mới Khúc Sơn (05.06)Khai mở máy chủ mới Huyết Sơn (17.04)Chuỗi sự kiện chào đón máy chủ mới Phi SơnKhai mở máy chủ mới Phi SơnChuỗi sự kiện Tết Ất Muồi 2015

Bảng vàng

Tính năng đặc sắcXem thêm

Tính năng bang 07/03

Tính năng bang
Lãnh địa bang thể hiện thực lực bang, 1 bang lớn mạnh cần dựa v...